Publicatie: Terug naar Curaçao?

In opdracht van stichting Kennis voor Curaçao onderzochten Han Entzinger en ik wat de beweegredenen van hoogopgeleide Antilliaans-Nederlandse jongeren zijn om zich in Nederland of op de Antillen te vestigen. We interviewden een twintigtal van deze jongeren en zetten kregen een ingevulde vragenlijst terug van zo’n 250 van hen.

Hoewel vrijwel alle respondenten warme gevoelens hebben bij de Antillen, zijn er meerdere redenen om in Nederland te blijven, zoals bijvoorbeeld het niveau van de sociale voorzieningen in Nederland, de economische situatie alhier en tal van persoonlijke omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat men onverdeeld positief is over Nederland of louter negatief over de Antillen. Zo vinden een aantal respondenten het leven in Nederland gejaagd en het klimaat onaangenaam en prijst men de warmte van zowel de mensen als het klimaat op de Antillen.

Wie een meer gedetailleerde inzage in de motieven en verhalen van deze Antilliaans-Nederlandse jongeren wil hebben kan hier het volledige rapport downloaden.