Golf van afschuw over Wilders: too little, too late

Daags na het inmiddels beruchte een-tweetje van Geert Wilders met zijn achterban rolt er een golf van afschuw door het land. Die afschuw heeft zich inmiddels ook van mij meester gemaakt, maar niet alleen vanwege Wilders’ belofte om het aantal Marokkanen in Nederland te verminderen: die kwam, na jarenlange verbale ontmenselijking van islamitische Nederlanders, het afslaan van elke uitnodiging tot constructieve discussie met opponenten en voorstellen tot knechting van onafhankelijke rechters, voor mij nauwelijks als een verrassing. […]

Publicatie: boekbespreking ‘Integratie én uit de gratie?’

Voor Mens en Maatschappij recenseerde ik de dissertatie van Jurriaan Omlo, ‘Integratie én uit de gratie: perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen’, waarin hij aan de hand van interviews met Marokkaans-Nederlandse jongeren laat zien hoe zij omgaan met het Nederlandse integratiediscours en vormen van discriminatie. Daar is hij wat mij betreft erg goed in geslaagd. […]