Publicatie: Rapport voor het IHS

De geografie van kennis stelt in het kort dat expliciete kennis (codified knowledge) relatief footloose is, terwijl voor de uitwisseling en toepassing van impliciete kennis (tacit knowledge) geografische nabijheid van groot belang is. Uit mijn interviews met Indiase kennismigranten blijkt echter dat een aantal van deze kenniswerkers een beroep doen op deze impliciete kennis. Toch zijn ze ver verwijderd van de ruimtelijke context waarbinnen ze deze kennis hebben opgedaan.

In dit rapport voor het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS), gebaseerd op de deels door hen gefinancierde scriptie van mijn hand, probeer ik te achterhalen hoe dit kan.

Het lijkt erop dat het bedrijf (Capgemini) een gemeenschappelijke context schept waarbinnen het tóch mogelijk is deze kennis uit te wisselen. Daarbovenop komt nog de specifieke kennis die het werken voor een multinationale onderneming met zich meebrengt.

Het rapport is hier te downloaden.