Publicatie: Indiase IT-professionals in Nederland

India is de voornaamste leverancier van kennismigranten in Nederland. Wat zijn voor deze migranten zoal de redenen om naar Nederland te komen? En wat voor vaardigheden zetten ze daarvoor in?
In een artikel in Sociologie proberen Jack Burgers en ik antwoord te krijgen op die vragen. Dit hebben we gedaan aan de hand van een serie interviews met Indiase werknemers van Capgemini Nederland. […]