Publicatie: Indiase IT-professionals in Nederland

India is de voornaamste leverancier van kennismigranten in Nederland. Wat zijn voor deze migranten zoal de redenen om naar Nederland te komen? En wat voor vaardigheden zetten ze daarvoor in?
In een artikel in Sociologie proberen Jack Burgers en ik antwoord te krijgen op die vragen. Dit hebben we gedaan aan de hand van een serie interviews met Indiase werknemers van Capgemini Nederland. […]

Publicatie: Rapport voor het IHS

De geografie van kennis stelt in het kort dat expliciete kennis (codified knowledge) relatief footloose is, terwijl voor de uitwisseling en toepassing van impliciete kennis (tacit knowledge) geografische nabijheid van groot belang is. Uit mijn interviews met Indiase kennismigranten blijkt echter dat een aantal van deze kenniswerkers een beroep doen op deze impliciete kennis. Toch zijn ze ver verwijderd van de ruimtelijke context waarbinnen ze deze kennis hebben opgedaan. […]