Publicatie: National Habitus

Het Journal of Organizational Change Management heeft een speciale editie uitgegeven ter gelegenheid van het emeritaat van haar hoofdredacteur, Slawek Magala (tevens mijn promotor). In deze uitgave staat een artikel van mijn hand: ‘National Habitus: An Antidote to the Resilience of Hofstede’s ‘National Culture’?’. […]

Publicatie: Mental Health Care and Average Happiness

Er is onenigheid over de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg. Tegenstanders wijzen op de invloed van Big Pharma, de inflatie van een begrip als ‘depressie’ en een verregaande medicalisering van deviant of destructief gedrag. Voorstanders wijzen op de positieve resultaten van experimenteel onderzoek, met name voor therapieën. […]

Publicatie: boekbespreking ‘Integratie én uit de gratie?’

Voor Mens en Maatschappij recenseerde ik de dissertatie van Jurriaan Omlo, ‘Integratie én uit de gratie: perspectieven van Marokkaans-Nederlandse jongvolwassenen’, waarin hij aan de hand van interviews met Marokkaans-Nederlandse jongeren laat zien hoe zij omgaan met het Nederlandse integratiediscours en vormen van discriminatie. Daar is hij wat mij betreft erg goed in geslaagd. […]

Publicatie: Indiase IT-professionals in Nederland

India is de voornaamste leverancier van kennismigranten in Nederland. Wat zijn voor deze migranten zoal de redenen om naar Nederland te komen? En wat voor vaardigheden zetten ze daarvoor in?
In een artikel in Sociologie proberen Jack Burgers en ik antwoord te krijgen op die vragen. Dit hebben we gedaan aan de hand van een serie interviews met Indiase werknemers van Capgemini Nederland. […]

Publicatie: Terug naar Curaçao?

In opdracht van stichting Kennis voor Curaçao onderzochten Han Entzinger en ik wat de beweegredenen van hoogopgeleide Antilliaans-Nederlandse jongeren zijn om zich in Nederland of op de Antillen te vestigen. We interviewden een twintigtal van deze jongeren en zetten kregen een ingevulde vragenlijst terug van zo’n 250 van hen. […]

Publicatie: Rapport voor het IHS

De geografie van kennis stelt in het kort dat expliciete kennis (codified knowledge) relatief footloose is, terwijl voor de uitwisseling en toepassing van impliciete kennis (tacit knowledge) geografische nabijheid van groot belang is. Uit mijn interviews met Indiase kennismigranten blijkt echter dat een aantal van deze kenniswerkers een beroep doen op deze impliciete kennis. Toch zijn ze ver verwijderd van de ruimtelijke context waarbinnen ze deze kennis hebben opgedaan. […]