Publicatie: Rapport voor het IHS

De geografie van kennis stelt in het kort dat expliciete kennis (codified knowledge) relatief footloose is, terwijl voor de uitwisseling en toepassing van impliciete kennis (tacit knowledge) geografische nabijheid van groot belang is. Uit mijn interviews met Indiase kennismigranten blijkt echter dat een aantal van deze kenniswerkers een beroep doen op deze impliciete kennis. Toch zijn ze ver verwijderd van de ruimtelijke context waarbinnen ze deze kennis hebben opgedaan. […]