Publicatie: National Habitus

Het Journal of Organizational Change Management heeft een speciale editie uitgegeven ter gelegenheid van het emeritaat van haar hoofdredacteur, Slawek Magala (tevens mijn promotor). In deze uitgave staat een artikel van mijn hand: ‘National Habitus: An Antidote to the Resilience of Hofstede’s ‘National Culture’?’.

In dit artikel bekritiseer ik de manier waarop er binnen de bedrijfskunde doorgaans over (nationale) cultuur wordt gesproken. Ik richt me hierbij in het bijzonder op het werk van de Nederlandse psycholoog Geert Hofstede. Ik stel dat zijn cultuurbegrip door relevante wetenschapsvelden ten tijde van de publicatie van zijn invloedrijke eerste boek, Culture’s Consequences, al als achterhaald is bestempeld en geef enkele redenen daarvoor. Vervolgens vraag ik me af waarom zijn cultuurbegrip dan toch zoveel weerklank vindt binnen de bedrijfskunde en geef ik een aanzet tot een alternatieve benadering; een die uitgaat van het processociologische begrip ‘habitus’.

Het volledige artikel is hier te downloaden (paywall).