Rijdende trein

Mijn eerstejaars colleges sociologie staan mij dertien jaar na dato nog altijd helder voor de geest. Niet alleen omdat een van de docenten van dienst als enige een presentielijst bijhield en een aanzienlijk deel van zijn colleges vulde met integrale voordrachten uit het vuistdikke SCP-rapport De sociale staat van Nederland… […]

Dubbel genaaid

In haar boek The Entrepeneurial State prikt Mariana Mazzucato de hardnekkige mythe door dat technologische innovatie vooral plaatsvindt als de staat zich zo weinig mogelijk met het bedrijfsleven bemoeit. In werkelijkheid, zo laat ze zien, is staatssteun van onschatbare waarde, vooral bij risicovolle projecten. […]