Publicatie: Indian IT Workers in the Netherlands

Bij kennismigratie wordt er al snel gedacht aan een hoogopgeleide persoon die van het ene naar het andere Westerse land migreert, vaak voor een baan. De afgelopen jaren zien we echter steeds meer kennismigratie vanuit niet-Westerse of (voormalige) ‘ontwikkelingslanden’.

In ons artikel ‘International Mobility of Professional Knowledge from the Global South: Indian IT Workers in the Netherlands’ in Global Networks schetsen Jack Burgers en ik een beeld van de redenen en voorwaarden voor zulke migratie aan de hand van een serie interviews met hoofdzakelijk Indiase werknemers van het Nederlandse kantoor van Capgemini. Veel van deze werknemers maken gebruik van hun stilzwijgende kennis (tacit knowledge), waarvoor langdurige geografische nabijheid nodig zou zijn. Maar door deel uit te maken van hetzelfde wereldwijd opererende bedrijf kunnen ze gebruik maken van een andere, niet-ruimtelijke vorm van nabijheid om kennis uit te wisselen met Nederlandse collega’s en klanten.

Het volledige artikel is hier te downloaden (paywall).